Stanica technickej
a emisnej kontroly
v Piešťanoch MV-STK

vám ponúka kompletné služby v oblasti
technickej, emisnej kontroly a overovania tachografov.

Čo si priniesť na TK?

  • vozidlo
  • osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) - časť I a časť II (veľký aj malý) v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii - fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu
  • pri TK opakovanej aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly

Čo si priniesť na EK?

  • vozidlo
  • osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) - časť I a časť II (veľký a malý) v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii, fotokópiu OOE a doklad o zadržaní
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu
Služby

Služby technickej kontroly v Piešťanoch

Presné definície lehôt uvádza vyhláška MDPT SR č. 137 a 138/2018 Z. z. Intervaly kontrol technického stavu obsahuje
tabuľka, prvá kontrola sa počíta od dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie:

Kedy treba absolvovať technickú kontrolu?/Intervaly

KATEGÓRIA VOZIDLA
PRVÁ KONTROLA
ĎALŠÍ INTERVAL
stk-kategoria-1
4 roky
4 roky
stk-o2-kategoria-vozidla
4 roky
2 roky
STK Piešťany | EK Piešťany - M2, M3, N2, N3, O3, O4

Ďalej vozidlá všetkých kategórií používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení,  automobilov a vozidlá autoškoly schválené na cvičné

1 rok
1 rok
STK Piešťany | EK Piešťany - M3 staršie
1/2 roka
1/2 roka
STK Piešťany | EK Piešťany - T, R
4 roky
2 roky
Kontrolám technického stavu (KTS) v súčasnosti nepodliehajú:

vozidlá kategórie L1 (moto do 50 ccm a do 45 km/h) a O1 (do 750kg) alebo ak nemajú EČV.

STK Piešťany | EK Piešťany - technická kontrola

Intervaly emisných kontrol (EK)

KATEGÓRIA VOZIDLA
ĎALŠÍ INTERVAL
STK Piešťany | EK Piešťany - motorky, autá

L (moto) nad 400 kg, vozidlá so zážihovým motorom (palivo: benzín, plyn) bez katalyzátora, vrátane vozidiel s neriadeným katalyzátorom

1 rok
STK Piešťany | EK Piešťany - všetky typy vozidiel
L (moto) nad 400 kg, vozidlá so vznetovým motorom (Diesel),
vozidlá so zážihovým motorom s riadeným katalyzátorovým systémom
Zhodné s KTS
Emisným kontrolám (EK) v súčasnosti nepodliehajú

vozidlá kategórie L (moto) s pohotovostnou hmotnosťou neprevyšujúcou 400 kg, vozidlá kategórie S, R (pracovné samohybné stroje, ostatné vozidlá), vozidlá ktorých motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty)

STK Piešťany | EK Piešťany - emisná kontrola
Overovanie

Overovanie tachografov

V priestoroch sa vykonáva aj overovanie elektronických (nemechanických) tachografov od VDO/SIEMENS,
VDO/KIENZLE typov:

ANALÓGOVE: 13.18, 13.24

DIGITÁLNE: 13.81

Hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok7:00 – 15:30
Utorok7:00 – 15:30
Streda8:00 – 17:30
Štvrtok7:00 – 15:30
Piatok7:00 – 15:30

ZAVOLAJTE NÁM
033/774 05 62

NAPÍŠTE NÁM
mv-stk@mv-stk.sk